Archief Algemene Nederlandse Bond van Huispersoneel

Biographical / Historical Note

Algemene Nederlandse Bond van Huispersoneel. Opgericht in 1930, aangesloten bij het NVV.

Content

Statuten, aanmeldingen om lid te worden van de op te richten bond 1930, stukken 1e-3e algemene vergaderingen 1932-1939, CAO's, vragenlijst NVV 1939, stukken algemeen comité voor het inrichten van internaten voor de opleiding tot dienstboden 1936-1941, stukken over rechtspositie van werknemers bij het Provinciaal Ziekenhuis te Santpoort 1931, 1933 en 1941, correspondentie met NVV 1941-1942, de Nederlandsche Bioscoop-Bond 1938-1942, CAO's en beslissingen College van Rijksbemiddelaars 1941-1942.