Archief ACOP

Notulenboek met ingeplakte knipsels van het Salaris-comité uit de vier organisaties van Overheidspersoneel aangesloten bij het NVV. 1916-1920. 1 deel
Vergaderstukken van de algemene vergaderingen. 1939-1975. 2 mappen
1939-1975. 1 map
Dossier van 21 november 1964 over het 50 jarig jubileum. 1964. 1 map
Stukken betreffende ledenvergaderingen. 1977-1979, 1994-2003, 2007. 1 map
Vergaderstukken van het ACOP-bestuur. 1919-2010. 7 dozen, 2 delen, 2 mappen
1919-1920, 1925. 1 map
1920-1924. 1 deel
1924-1926. 1 deel
1927-1931. 1 doos
1932-1952. 1 doos
1953-1977. 1 doos
1978-1984. 1 doos
1985-1994. 1 doos
1995-2002. 1 doos
2003-2006. 1 doos
2007-2010. 1 map
Overzichten van de verrichtingen van de ACOP. 1925-1978. 2 dozen, 2 delen
1925-1931. 1 deel
1932-1937. 1 deel
1938-1959. 1 doos
1960-1978. 1 doos
Stukken betreffende de samenstelling en het afscheid van verschillende bestuursleden van het ACOP-bestuur. 1945-1999. 2 mappen
1945-1982. 1 map
1983-1999. 1 map
Stukken betreffende vertegenwoordiging van de Algemene Bond van Ambtenaren (Abva), de Nederlandse Onderwijzersvereniging (NOV), de Nederlandse Politiebond (NPB) en de Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel (NBV). 1945-1967. 1 map
Stukken betreffende de toekomst van de ACOP. 1982, 1990-2001. 1 map
Overige stukken van het ACOP-bestuur. 1963-1972, 1975, 1977-1981, 1985-1988, 2004-2005. 1 map
Vergaderstukken van het ACOP-bureau. 1936-1945, 1949-1982. 3 mappen

N.B. Tot 1945 bureauvergaderingen genoemd.

1936-1945, 1949-1965. 1 map
1966-1977. 1 map
1978-1982. 1 map
Overige stukken betreffende het ACOP-bureau. 1965-1983. 1 map
Uitgaande stukken van de ACOP. 1994-2000. 5 dozen, 4 mappen
1994 (deel 1). 1 map
1994 (deel 2). 1 map
1994-1995. 1 doos
1995-1996. 1 doos
1996-1997. 1 doos
1997-1998. 1 doos
1998-2000. 1 doos
2000 (deel 1). 1 map
2000 (deel 2). 1 map
Jaarverslagen en stukken betreffende de jaarverslagen. 1914-1940, 1945-2009. 2 dozen, 3 mappen
1914-1934. 1 map
1935-1940, 1945-1946. 1 map
1947-1952. 1 map
1953-1969. 1 doos
1970-2009. 1 doos
Stukken betreffende statuten en huishoudelijke reglementen. 1917, 1919, 1929, 1937, 1948-1949, 1963-1965, 1974-1982, 1987, 1990-1991, 1993-1995. 1 doos
Stukken betreffende naamsveranderingen van de ACOP, registratie bij de Kamer van Koophandel en andere stukken over de ACOP in het algemeen. 1924-1925, 1931, 1933, 1964, 1974, 1978-1986, 1989-1990, 1993, 2006 en z.j. 1 map
Knipsels uit de besluitenlijsten van vergaderingen van de ACOP-bestuur over de ACOP in het algemeen. 1990, 1992. 1 map
Album met stukken en foto's over het 50 jarig bestaan. 1964. 1 map
Toespraken en andere stukken betreffende het 50 jarig jubileum. Met historische overzichten voor een gedenkboek. 1957-1964. 1 map
Stukken betreffende het gedenkboek 'Als u het wilt', met onder andere stukken betreffende het diner op 24-11-1989 ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum van de ACOP en briefpapier voor de ACOP ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum. 1989. 1 map
Pamfletten en publicaties verzameld voor een gedenkboek, waaronder tekeningen gemaakt door Opland. 1935, 1984-1990. 1 map
Kasbewijzen en kwitanties. 1930-1966. 1 map

N.B. Verzameld voor een niet gepubliceerd gedenkboek.

Spaarbankboekje van de spaarrekening van de ACOP bij de Nutsspaarbank in Den Haag. 1933-1955. 1 map

N.B. Verzameld voor een niet publiceerd gedenkboek.

Stukken betreffende verklaringen van de kascontrolecommissie, sinds 1994 accountantscontroles. 1959-1974, 1986-1992, 1994. 1 map
Stukken betreffende contributie, waaronder ook contributie afdracht, verrekening, een handleiding over de boekhouding van de ACOP, contributie van de aangesloten bonden en de ACOP-FNV. 1961, 1964-1975, 1977, 1990, 1993-1995, 2007-2009. 1 map
Stukken betreffende vacatiegelden.1970-1990, 1994. 1 map
Stukken betreffende financiële jaarverslagen, controles en correspondentie hierover. 1976, 1992-2008. 5 mappen
1976. 1 map
1992-1997. 1 map
1998-2001. 1 map
2002-2004. 1 map
2005-2008. 1 map
Stukken betreffende begrotingen. 1990-2005, 2007, 2009. 2 mappen
1990-1997. 1 map
1997-2005, 2007, 2009. 1 map
Overige stukken de financiële administratie, met onder andere stukken over de verrekening met andere centrales. 1993-1994. 1 map
Stukken betreffende toetreding van de ACOP tot het GBF beleggingsfonds. 1999-2000. 1 map
Stukken betreffende Stichting Verdeling Overheidsbijdragen (SVO) en de overheidsbijdrage aan de ACOP in het algemeen, waaronder vergaderstukken, stukken over regelingen financieel beheer, draaiboeken, concept statuten, in- en samenstelling van de bestuursleden en verdeling van de overheidsbijdragen. 1965-1985, 1990-1991, 1994. 7 mappen
1965-1970. 1 map
1971. 1 map
1972-1973. 1 map
1973. 1 map
1973-1975. 1 map
1974-1978. 1 map
1978-1985, 1990-1991, 1994. 1 map
Stukken betreffende vaststelling en verdeling van de financiële overheidsbijdragen aan de SVO, stukken over de verdeelstaat en subsidies. 1979-2010. 3 mappen
1979-1993. 1 map
1994-2007. 1 map
Stukken betreffende de invoering van de WOR. 87A: Verdeling en nabetaling SVO bijdrage. 2007-2010. 1 map
Stukken betreffende de verantwoording over de besteding van overheidsbijdragen. 1974-1984. 1 map
Stukken betreffende faciliteiten, waaronder verloffaciliteiten en bemiddeling door het RIB. 1972-1977. 2 mappen
1972-1975. 1 map
1975-1977. 1 map
Stukken betreffende financiële verslagen van de SVO. 1973-1997. 1 map
Vergaderstukken van het bestuur van de SVO. 1978-1997. 2 mappen
1973-1997. 1 map
1996-2003, 2008. 1 map
Stukken betreffende bezuinigingen op de SVO gelden. 2001-2007. 2 mappen
2001-2005. 1 map
2005-2007. 1 map
Stukken betreffende verantwoordingen en accountantsverklaringen van de aangesloten bonden. 1979-2010. 2 dozen
1979-1996. 1 doos
1996-2010. 1 doos
Stukken betreffende de verdeling van de overheidsbijdrage en lijsten van ledenaantallen van de aangesloten centrales van de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) en ledenlijsten van de CFO. 1985-2013. 1 doos
Stukken betreffende de statuten, acte van oprichting op 10 februari 1982 en de ontbinding van de Stichting Verdeling Werkgeversbijdragen op 19 maart 1990. 1980-1990. 1 map
Stukken betreffende de Stichting Verdeling Werkgeversbijdragen, waaronder vergaderstukken. 1978-1989. 1 map
Stukken betreffende de Stichting Verdeling Werkgeversbijdragen, waaronder werkgeversbijdragen, afspraken met betrekking tot de werkgeversbijdragen, samenstelling en financiële verantwoording. 1978-1989. 1 map
Catalogus van de bibliotheek van de ACOP. september 1938. 1 deel
Stukken betreffende de verzendlijsten, archieflijsten en bibliotheekindeling van de ACOP. 1961-1993, 1999. 1 map
Alfabetisch trefwoordenregister op de ACOP-verslagen. 1978-1980. 1 map
Stukken betreffende de vertegenwoordiging van de ACOP bij verschillende congressen en bijeenkomsten. Met stukken over advertenties van de ACOP. 1961-1964, 1967-1989. 2 mappen
1961-1964, 1967-1977. 1 map
1978-1989. 1 map
Boekwerk met adressen, circulaires en publicaties van de ACOP. 1913-1925. 1 deel
Pamfletten, brochures en ander drukwerk van de ACOP. Met enkele bijlagen (brieven). c. 1914-1946, 1962. 2 mappen
1914-1929. 1 map
1930-1946, 1962. 1 map
Stukken betreffende congresverslagen, verslagen van verrichtingen en brochures van de ACOP. 1916-1934. 2 mappen
1916-1927. 1 map
1927-1934. 1 map
Manifesten van de ACOP en andere stukken betreffende wetsontwerpen gericht aan de Tweede Kamer. 1921-1933. 1 map
Cliché met afdruk van een spotprent 'hoe het 'zich van zijn verantwoordelijkheid bewust zijnde deel' van de Centrale Commissie met minister De Geer 'onderhandelde'' van Funke Küpper. 1933. 1 map

N.B. Stukken uit het voormalig ABVAKABO museum.

Pamfletten en publicaties over de rechtstoestand overheidspersoneel en het overheidsbedrijf. 1938-1940. 1 map
Stukken betreffende problematiek rond vertrouwelijke stukken waaronder een publicatie in Elseviers Magazine van 7 juli 1977 en een publicatie in Het Parool september 1978. 1977-1979. 1 map
Stukken betreffende publiciteit, waaronder besluiten en stukken van manifestaties van de centrales. 1977-1992, 1994-1995. 5 mappen
1977-1983. 1 map
1983-1986. 1 map
1987-1988. 1 map
1986-1990. 1 map
1989-1992, 1994-1995. 1 map
Stukken betreffende een folder van de 4 centrales (ACOP, CCOOP, AC en CMHF) uit 1987, spreekbeurten, redevoeringen en toespraken en speeches tijdens de acties in 1983 en 1984. 1980-1981, 1983-1985, 1987. 1 map
Persberichten en de ACOP-krant uit 2003. 1980-1999, 2003, 2005. 1 map
Stukken betreffende demonstraties van de ACOP in Den Haag en Amsterdam. 1920, 1926. 1 map
Stukken betreffende de protestbeweging op 25 september 1932 tegen de loonsverlagingen en bezuinigingen van het plan Welter, met 7 foto's. 1932. 1 map

N.B. Stukken uit het voormalig ABVAKABO museum.

Stukken betreffende de actie 'werkgelegenheid ja, dubbel pakken nee' van 26 juni 1978, waarbij actie werd gevoerd tegen bezuinigingsplannen van de regering. 1978. 3 mappen
1978. 1 map
Bevat ook steunbetuigingen. 1978. 1 map
Financiële stukken. 1978. 1 map
Stukken betreffende de bezuinigingsactie van 1978, de stakingsactie van december 1978, evaluatie van acties van 1978 en 1979, voorbeeld draaiboeken van acties en diversen stukken uit 1979 met onder andere het schoolblad. 1978-1984. 1 map
Stukken betreffende verschillende acties, waaronder de protestbijeenkomst in Amsterdam op 26 januari 1980, acties tegen ziekengeldmaatregelen in februari 1982, knipsels over diverse acties, demonstratieve bijeenkomst inzake het arbeidsvoorwaardenbeleid voor 1983 op 7 september 1982 en stukken van de actiecoördinatiecommissie inzake heroverweging, arbeidsvoorwaarden en de collectieve sector. 1980-1983. 1 map
Stukken betreffende overheidspersoneel en de bezuinigingen, waaronder stukken over de staking van de NS op 22 november 1982. 1982-1983. 1 map
Stukken betreffende de actie 'nee tegen het regeringsbeleid', een actie tegen 3½% loonsverlaging op 10 oktober 1983 en andere acties uit het najaar van 1983. Bevat ook posters, stickers en affiches van de actie tegen 3½% loonsverlaging. 1983. 1 map
Stukken betreffende de voorbereiding van de acties in januari 1984. 1983-1984. 1 map
Stukken betreffende de actiecommissie over de voorstellen voor het arbeidsvoorwaardenbeleid in januari 1984, met stukken van de actie 'Alle hens aan dek' van de Politiebond en stukken betreffende de actiekosten. 1983-1984. 1 map
Stukken betreffende de acties in 1984 en de gesprekken met verschillende bonden over mogelijke acties. 1984. 1 map
Stukken betreffende vergaderingen van de ACOP-actiecommissie over de arbeidsvoorwaarden in 1987. 1986-1987. 1 map
Stukken betreffende de manifestatie van 5 februari 1990 van het Ambtenaren Centrum, de CCOOP en de ACOP. 1990. 1 map
Stukken betreffende de acties in 1991 over de ziektewet en de WAO en de acties in 1993 over de arbeidsvoorwaarden van de sector politie. 1991, 1993. 1 map
Stukken betreffende aangesloten bonden in het algemeen. 1960-1976, 1981 1997-1998. 4 mappen
1960-1966. 1 map
1967-1969. 1 map
1970-1973. 1 map
Bevat ook afspraken met aangesloten bonden. 1974-1976, 1981, 1997-1998. 1 map
Stukken betreffende de Algemene Bond van Onderwijzend Personeel (ABOP), waaronder stukken betreffende de conferentie op 26 oktober 1970 in Utrecht. 1970, 1978-1980, 1987-1988, 1990, 1994-1999. 1 map

N.B. Vanaf 1 januari 1997 de Algemene Onderwijsbond (AOB).

Stukken betreffende de Algemene Bond van Ambtenaren (ABVA). 1971-1976, 1978-1983, 1987-1990, 1995-1997. 1 map

N.B. Per 1 april 1982 ABVA-KABO.

Stukken betreffende de Algemene Federatie Militair Personeel (AFMP). 1987-1990, 1998. 1 map
Stukken betreffende de 'MABRO', waaronder de aansluiting op 1 juni 1974 bij de ACOP en de uittreding eind juni 1978. 1974, 1977-1978. 1 map

N.B. MABRO staat voor Nederlandse Vereniging van Militaire Ambtenaren beneden de rang van officier van de Koninklijke Land- en Luchtmacht (MABRO)

Stukken betreffende de Vereniging van Militair Technisch Beroepspersoneel (VMTB).1971-1972, 1977-1987, 1991. 1 map

N.B. Op 1 april 1972 aangesloten bij de ACOP; op 4 december 1991 fuseerde de VMTB met 'Ons Belang'. Vanaf 1983 was de naam Federatie Ons Belang/VMTB.

Stukken betreffende de Kunstenbond, na juni 1998 FNV KIEM (Kunsten informatie en media). 1980-1982, 1998. 1 map

N.B. Op 1 augustus 1980 aangesloten bij de ACOP.

Stukken betreffende de Nederlandse Politiebond. 1985, 1990, 1992, 1996. 1 map
Stukken betreffende de Vervoersbond FNV. 1981-1983, 1987. 1 map

N.B. Per 1 januari 1982 toegetreden tot de ACOP.

Stukken betreffende algemene vergaderingen en congressen van de Algemene Bond Onderwijzend Personeel (ABOP). 1966-1967, 1969, 1972, 1988, 1992. 1 map
Stukken betreffende algemene vergaderingen en congressen van de Algemene Bond van Ambtenaren (ABVA), vanaf 1989 ABVAKABO. 1962, 1962, 1964, 1966, 1970, 1973-1974, 1989-1998. 1 map
Stukken betreffende algemene vergaderingen en congressen van de Algemene Federatie Militair Personeel (AFMP). 1987-1998. 1 map
Stukken betreffende algemene vergaderingen en congressen van de Nederlandse Bond van Leerkrachten bij het Nijverheidsonderwijs (NBhNO). 1962-1964. 1 map
Stukken betreffende algemene vergaderingen en congressen van de Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel (NBV). 1961, 1964, 1967, 1970, 1973. 1 map
Stukken betreffende algemene vergaderingen en congressen van de Nederlandse Onderwijzersvereniging (NOV). 1962, 1964-1965. 1 map
Stukken betreffendealgemene vergaderingen en congressen van de Nederlandse Politiebond (NPB). 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972-1996. 1 map
Stukken betreffende algemene vergaderingen en congressen van de Vereniging van Militair Technisch en Specialistisch Beroepspersoneel (VMTB). 1972-1975, 1987-1991. 1 map
Stukken betreffende de 4 centrales (ACOP, CCOOP, AC, CMHF), voor 9 november 1979 waren het 5 centrales, staan ook bekend van de Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel (SCO). 1937-1940, 1961-2004, 2007-2008. 6 dozen, 3 mappen

N.B. van 1979 tot 1995 werden arbeidsvoorwaardenonderhandelingen binnen de overheid gedaan vanuit de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP). In de ROP hebben 4 centrales zitting: De Algemene Centrale Overheidspersoneel (ACOP), de Christelijke Centrale Overheid- en Onderwijspersoneel (CCOOP), het Ambtenarencentrum (AC) en de Centrale voor Middelbare- en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, bedrijven en instellingen (CMHF) Deze 4 centrales samen, staan ook bekend als de Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel (SCO). In het verleden is de samenstelling van de vier centrales een aantal keer veranderd.

Vergaderingen, samenstelling actieprogramma, werkwijze en persberichten. 1937-1940, 1961-1967. 1 doos
Vergaderstukken en diversen, bevat ook stuken over de samenwerking met de vervoersbond. 1965-1976. 1 doos
Vergaderstukken, gespreken met Centrale van Hogere Functionarissen bij het Onderwijs (CHO) en diversen. 1973-1977. 1 doos
Vergaderstukken en stukken van de werkgroep O.A.R., ook stukken over de beëindigde samenwerking tussen de Nederlandse Federatie van Onderwijsvakorganisaties (NFO) en de 5 centrales en stukken over de samenwerking van de 4 centrales in verband met acties januari 1984 en diversen. 1978-1986. 1 doos
Vergaderstukken en planningen van 1979 tot 1984, bevat ook stukken van de 3 centrales (ACOP, CCOOP, CMHA) van februari 1983 tot 19 juni 1984, daarna weer 4 centrales. Bevat ook stukken van 3 centrales (ACOP, CCOOP en AC) tussen 1988-1990 en diversen. 1979-1999. 1 doos
Vergaderstukken en diversen. 1992-2004. 1 doos
Diverse stukken, waaronder ook stukken over een meningsverschil met de Unie Beroepsonderwijs betreffende de SVM-operatie. 1986-1991. 1 map
Diverse stukken en stukken betreffende de protocollen van de SCO. 1984, 1992-1999. 1 map
Vergaderstukken. 2007-2008. 1 map
Stukken betreffende de opheffing van de Rooms Katholieke Centrale van Overheids- en semi- overheidspersoneel (RKCOP), en de beïndiging van hun lidmaatschap van de CGOA. 1982-1985. 1 map
Vergaderstukken van het hoofdbestuur van de Samenwerkende Bonden Overheidspersoneel (SBO). 1961-1979. 4 mappen

N.B. In de SBO zaten ABVA, KABO, NCBO en later de ARKA.

1961-1967. 1 map
1968-1972. 1 map
1973-1975.Bevat ook stukken betreffende besprekingen van het Hoofd-SBO met samenwerkende vervoersbonden. 1 map
1976-1979. 1 map
Stukken betreffende vergaderingen van de SBO en Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO). 1960-1964. 1 map
Stukken betreffende vergaderingen van de SBO en Overige Rijksdiensten (OR). 1970-1978. 1 map
Stukken betreffende vergaderingen van de SBO en Coördinatie Particuliere Sector (CPS). 1977-1979. 1 map
Overige stukken van de SBO. 1974-1975. 1 map
Stukken betreffende de Vereniging van Dienstplichtige Militairen (VVDM) en de ACOP. 1976-1980, 1986-1991. 2 mappen
Stukken over de aansluiting van de VVDM bij de ACOP. 1976-1980. 1 map
Stukken over een geassocieerd lidmaatschap van de VVDM bij de ACOP. 1986-1991. 1 map
Stukken betreffende de federatie 'Ons Belang' en de Vereniging voor Militair Technisch en specialistisch Beroepspersoneel (VMTB). 1970-1974, 1983-1987. 3 mappen
1970-1974, 1984-1985. 1 map
'Ons Belang'. 1983-1987. 1 map
1983-1987. 1 map
Stukken betreffende overige niet aangesloten bonden, waaronder stukken betreffende de aansluiting van de Kunstenbond, aansluiting van de Kabo, defensiepersoneel in dienst van de Koninklijke Marine en landelijke Ambtenarenvereniging 'Eensgezindheid' en mogelijke toetreding Vereniging van Docenten aan Opleidingsinstituten voor Onderwijsberoepen (VDOO) tot de ACOP. 1965-1974, 1977, 1980-1982, 1988. 2 mappen
1965-1974. 1 map
1977, 1980-1982, 1988. 1 map
Stukken betreffende de samenwerking met het NVV (in 1978 met de FNV) en Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Vakcentrales. 1972-1975, 1978. 1 map
Stukken betreffende andere organisaties waaronder stukken over de vertegenwoordiging van overheidswerkgevers in de SER, samenwerkingsakkoord tussen de FNV en de VVDM en verslagen van de ACOP over gesprekken met enkele leden van de Tweede Kamerfractie PvdA en VVD. 1978, 1988-1991. 1 map
Notulen van de Salariscommissie voor Burgerlijke Rijksambtenaren. 1918-1920. 1 deel
Stukken betreffende de overeenkomst inzake de oprichting van de Raad voor het Overheidspersoneel (ROP) tussen de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) en het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO). 1996, 2000-2001. 1 map
Stukken betreffende de procedure in het kader van de geschillenregeling van de ROP, bevat ook stukken betreffende de uitwerking van het flexibel pensioen en uittreden (FPU) overeenkomst. 1995-1996. 1 map
Stukken betreffende het overlegstelsel tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de ACOP over het sectorenmodel, bevat ook stukken van de ROP. 2001-2002. 2 mappen
2001. 1 map
2002. 1 map
Stukken betreffende de positie van De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) bij onder andere de totstandkoming van het sectorenmodel in 1993. 1994, 2000-2001. 1 map
Stukken betreffende de Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst (AAC) met betrekking tot het geschil inzake de peildatumsystematiek bij de pensioenkamer van de ROP. 2004. 1 map
Stukken betreffende de representativiteit van de vakorganisaties, met name van het Ambtenarencentrum, bevat ook overzichten van ledentallen. 1989-1993, 1997-2000. 2 mappen
1989-1993, 1997-1998. 1 map
1998-2000. 1 map
Stukken betreffende de Stichting Samenwerkende Centrales in het Centraal Overlegorgaan Personeelszaken WetenschappelijkOnderwijs (COPWO) , met name accountantsverklaringen en middelenverdelingen. 1990-1998, 2001. 1 map
Stukken betreffende in- en samenstelling en vergaderingen van de Stichting financiering Structureel Vakbondsverlof Onderwijs (SFSV). 1994-1996. 1 map
Stukken betreffende het stakingsrecht voor ambtenaren, met ook stukken over de uurstaking van vervoersbonden en van de commissie Toxopeus II en ook stukken over de staking 3½ procent. 1959-1990. 2 dozen, 3 mappen
1959-1966. 1 map
1967-1969. 1 map
1965-1970. 1 map
1970-1977. 1 doos
1978-1990. 1 doos
Stukken betreffende commissie Toxopeus I, over een rapport over het rechtskarakter van de ambtenaarsverhouding. 1970-1975. 1 map
Stukken betreffende de werkgroepen 5 centrales en de ACOP-werkgroep over stakingsrecht en ambtenarenrecht. 1974-1977. 1 map
Stukken betreffende wijziging van de ambtenarenwet te zake van de uitvoering van grondrechten. 1976-1985. 1 map
Stukken betreffende het rapport van de commissie Toxopeus II betreffende de geschillenregeling en het stakingsrecht voor ambtenaren. 1980. 3 mappen
januari-juni 1980. 1 map
juni-september 1980. 1 map
september-december 1980. 1 map
Stukken betreffende de werkgroep ASIO, aard, structuur en functioneren van het overleg, een werkgroep van het Georganiseerd Overleg die advies uitbrengt over het rapport van de commissie Toxopeus II. 1980. 1 map

N.B. ASIO staat voor Aard, Structuur en Inhoud van het Overleg.

Stukken betreffende gesprekken met de FNV over stakingsrecht. 1981-1989. 1 map
Stukken betreffende de bijzondere commissie van overleg voor ambtenaren. 1983-1984. 1 map
Stukken betreffende het ontwerp geschillenregeling. 1983-1984. 1 map
Stukken betreffende rechtsuitspraken en vonnissen naar aanleiding van de actie tegen de 3½/3% korting op de salarissen. 1983-1985. 1 map
Stukken betreffende het rapport van de werkgroep gewetensbezwaarden over de ambtenaar met gewetensbezwaren. 1983-1992. 1 map
Stukken betreffende de rechtsbescherming van vakbondskaderleden en stukken over de wijziging in de ambtenarenwet in verband met nevenwerkzaamheden. 1992-1996. 1 map
Stukken betreffende de commissie ambtelijke status en de normalisering van het overlegstelsel. 1992-2001. 4 mappen
1992-1997. 1 map
1998. 1 map
Bevat ook stukken van de ROP ad-hoc werkgroep. 1998. 1 map
1998-2001. 1 map
Stukken betreffende het collectief actierecht voor defensiepersoneel. 2005-2006. 1 map
Diverse stukken betreffende het stakingsrecht, waaronder verlof bij acties. 1978-1984. 1 map
Stukken betreffende de pensioencommissie, bevat ook stukken over het rapport Bosman. 1962-1964, 1970-1971, 1975, 1981, 1991-1996. 2 mappen
1962-1964, 1970-1971, 1975, 1981, 1991-1993. 1 map
1993-1996. 1 map
Stukken betreffende de commissie ABP-complex. 1991-1994. 2 mappen
1991-1992. 1 map
1992-1994. 1 map
Stukken betreffende de oprichtingsakte van de Stichting Pensioenfonds ABP en oprichtingsakte stichting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en onderwijs (USZO), bevat ook het convenant inzake de privatisering van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). 1993, 1995-1996. 1 map
Stukken betreffende de pensioenovereenkomst. 1997-2001. 1 map
Stukken betreffende militaire pensioenen en de premie voor het nabestaandenpensioen van militairen. 1998-2001. 1 map
Stukken betreffende de stichting Spaarfonds ABP-SCO, waaronder de oprichting. 2000-2001. 1 map
Stukken betreffende onderhandelingsresultaat en pensioenakkoord. 2003. 1 map
Stukken betreffende het pensioenakkoord. 2004-2005. 1 map
Stukken betreffende de pensioenkrant van de ACOP. 2003. 1 map
Stukken betreffende het te voeren beleid inzake de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid voor het overheidspersoneel in het kader van Bestek '81, bevat ook stukken van de interdepartementale commissie inzake Sociale Voorzieningen, stukken van de werkgroep Netto-Netto en stukken over fiscalisering interim-regeling ziektekosten. 1976-1979. 1 map
Stukken betreffende de actie van 19 juni 1979 tegen de salarismaatregel per 1 juli 1979. 1979. 1 map
Stukken betreffende het te voeren beleid inzake de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid voor het overheidspersoneel in het kader van Bestek '81. 1979-1981. 1 map
Stukken betreffende het convenant decentralisatie arbeidsvoorwaarden in de sector voortgezet onderwijs. 2007. 1 map
Correspondentie van F.S. Noordhoff met P.J. Troelstra over zijn bemoeienis in de Tweede Kamer met de salarissen van ambtenaren. Met een foto van de viering van de 60ste verjaardag van Troelstra op 20 april 1920. 1916, 1920, 1922. 1 map

N.B. Stukken uit het voormalig ABVAKABO museum.

Stukken betreffende de opsporingsbevoegdheden van belastingambtenaren. 1934-1938. 1 map
Stukken betreffende de oprichting van de stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP). 1994. 1 map
Liber Amicorum voor Theo Sonneveld bij zijn afscheid als secretaris van de ACOP. 1993. 1 stuk
Rapporten en nota's betreffende de geschiedenis en het stelsel van het Georganiseerd Overleg. 1921-1993. 1 doos
Vergaderstukken van de Samenwerkende Commissies voor Overheidspersoneel. 1954, 1973-1975. 1 map
Verslagen van de besprekingen met het hoofd van de hoofdafdeling Overheidspersoneel. 1954. 1 map
Stukken betreffende statistieken van ledenaantallen. 1954-1964, 1974-1980. 1 map
Vergaderstukken van de Rijkskledingcommissie. 1969-1970. 1 map
Vergaderstukken van het informeel overleg op het ministerie van binnenlandse zaken. 1962, 1975-1981. 1 map
Stukken betreffende vergaderingen van het Centraal Overleg met het Centraal Orgaan. 1959-1964, 1966-1967, 1969, 1971-1973. 1 map
Stukken betreffende de veranderende verdeling van de overheidsbijdrage tussen de SCO, ook wel het 'vakbondstientje' genoemd. c. 1990-1999. 1 map
Stukken betreffende de overeenkomst tussen de 5 centrales van overheidspersoneel en de oprichtingsakte voor de stichting verdeling van overheidsbijdrage in het werk van de Centrales van Overheids- en onderwijspersoneel. 1970, 1973, 1980, 1985. 1 map