Archief Bouw- en Houtbond FNV

Biographical / Historical Note

De Bouwbond NVV ging in 1971 van start na de fusie van de Algemene Nederlandse Bouwbedrijfsbond (ANB) en de Algemene Bedrijfsbond voor de Meubilerings- en Houtbedrijven (ABMH). Na een fusie van de bouw- en houtbonden NVV en NKV ontstond in 1982 de Bouw- en Houtbond FNV. De naam Bouw- en Houtbond FNV werd in 2001 gewijzigd in FNV Bouw. De bond zette in 1985 de CAO-eisen kracht bij met stakingsacties in de bouwsector. Per 1 januari 2015 is de afzonderlijke bouwbond opgegaan in de FNV. Zie over de periode 1945-1981 het boek Steigers weg! van Hans Rigthart en Jan Ramakers (Baarn, 1982) en ook Onder dak! De Bouw- en Houtbond FNV / FNV Bouw in de periode 1982-2015, samengesteld door Harry Peer en Jeroen Sprenger (Amsterdam, 2017).

Acquisition

Archief in bewaring gegeven aan het IISG door FNV Bouw in 2017, contract FNV-IISG 19.07.2017; enkele delen eerder ontvangen van Jeroen Sprenger in 1993 en Nico Manshanden (FNV) in 2003; met een aanvulling van de FNV in 2020 (invno 1185-1189).

Arrangement

Bij de overdracht van het archief in 2017 was een xls-bestand aanwezig van de inhoud van de dozen, die in de archiefruimte van het hoofdkantoor in Woerden waren opgeslagen. Op basis van die lijst zijn selecties gemaakt van het materiaal dat relevant was om te ordenen en te bewaren. De beschrijvingen waren helaas gebrekkig en soms onjuist. Tijdens de bewerking op het IISG is alles beschreven, een nieuwe indeling gemaakt en het materiaal overgepakt. Naast het papieren archief zijn veel digitale bestanden overgedragen, c. 262 Gb aan gedigitaliseerd archief (c. 34.000 files). Hierbij gaat het om archief dat eerder in opdracht van de Bouwbond was gedigitaliseerd. Complicatie hierbij was dat de ordening en naamgeving van de digitale bestanden voor de overdracht aan het IISG niet is afgemaakt, en dat het originele materiaal na digitalisering is vernietigd. In de huidige inventaris zijn beschrijvingen van beide delen (papier en digitaal) opgenomen. Gebruikers moeten er wel rekening mee houden dat naam en inhoud van de digitale bestanden alleen globaal zijn gecontroleerd; dus fouten hierin zijn zeker mogelijk. Tijdens de ordening is ontdubbeld en op een beperkte wijze geschoond, volgens de bestaande richtlijnen van het IISG. Hierdoor werd de totale omvang na de bewerking 49,5 m. Landelijk materiaal uit de periode voor 1971, het jaar dat de Bouwbond NVV van start ging, is toegevoegd aan het al aanwezige archief van de Algemene Nederlandse Bouwbedrijfsbond (ANB).

Met het landelijk archief is ook een grote collectie archivalia van lokale afdelingen mee gekomen. Dit materiaal werd actief verzameld op het hoofdkantoor van de bond en is afkomstig van allerlei afdelingen en personen. Hierbij zit veel ouder materiaal van voor 1971 van verschillende voorlopers van de Bouwbond. De collectie is intact gelaten en op naam van de afdeling geordend in de inventaris (vanaf invno 727).

Een grote collectie foto’s, foto-albums, vlaggen, video- en geluidsbanden is afgescheiden en zal worden beschreven als onderdeel van de collectie beeld en geluid van het IISG. Bij de ordening is verder veel archief van katholieke voorlopers van FNV Bouw aangetroffen, vooral van afdelingen. Dit materiaal is overgedragen aan het KDC in Nijmegen, waar de archieven van de katholieke vakbeweging worden bewaard. Losse Cao-boekjes en teksten zijn niet in de archiefinventaris opgenomen; zij worden beschreven in de aparte collectie CAO’s van het IISG (zie COLL00346). CAO’s die deel uitmaken van de dossiers over de CAO-onderhandelingen zijn wel in het archief gebleven. Jaarverslagen van de Bouwbond zijn aanwezig in de bibliotheek, evenals die van pensioenfondsen en andere sociale fondsen uit de bouwsector.

Content

Stukken betreffende congressen 1977-2014, vergaderingen van het Federatiebestuur 1974-1979, de Bondsraad en het Bondsbestuur 1982-2014, statuten en reglementen, stukken inzake samenwerking en fusie met andere bonden 1972-2017; ledenadministratie 1976-2000; stukken over CAO-onderhandelingen, acties en stakingen , o.a. de grote bouwstaking in 1985; stukken over onderwerpen als ARBO, medezeggenschap, uitzendwerk, jongeren, ouderen en pensioen, vakopleiding enz..

Archivalia van afdelingen, ook van voorlopers van de Bouwbond NVV: notulenboeken, kasboeken, ledenregisters, bulletins, jaarverslagen en andere stukken c. 1899-1997.

Processing Information

Inventaris door Mandy Kamper en Daphne Nijenkamp in 2019