Archief Louis A. Bähler

Biographical / Historical Note

Louis Adrien Bähler werd in 1867 in Kesteren geboren in een predikantengezin; studeerde van 1886 tot 1893 theologie in Groningen , waarna hij een standplaats zocht als predikant; werd benoemd als predikant op Schiermonnikoog in 1895; stellingname voor militaire dienstweigering in 1897; ontwikkelde zich tot christen-anarchist met een grote belangstelling voor het boeddhisme, had contact met mensen als de christen-anarchistische dominee De Koe , Felix Ortt en Lodewijk van Mierop ; na een conflict met de classis van Dokkum vertrok hij in 1902 van Schiermonnikoog naar het Friese Oosterwolde; kwam vanwege zijn sociale en vrijzinnige instelling meer dan eens in conflict met de kerkelijke autoriteiten; in 1909 vertrokken naar Aduard; na een conflict met de kerkeraad trok zich met zijn vrouw terug op het landgoed Lemferdinge te Paterswolde dat hij van zijn vader had geërfd; was één van de drijvende krachten achter het manifest voor dienstweigering dat in september 1915 verscheen; in tegenstelling tot andere ondertekenaars van het manifest koos hij ervoor zijn boete te betalen om zo een gevangenisstraf te ontlopen; Bähler overleed in 1941 te Paterswolde.

Arrangement

Het archief van L.A. Bähler werd in 1938 aan het IISG geschonken. Het bevat voornamelijk alfabetisch geordende correspondentie betreffende het opstellen van het dienstweigermanifest van september 1915, ingevulde adhesiebetuigingen en concept-versies van het dienstweigermanifest. Daarnaast is een aantal circulaires uit 1938 van het Spaans Persagentschap over de Spaanse Burgeroorlog aanwezig. Correspondentie gericht aan L.A. Bähler bevindt zich ook bij de Universiteitsbibliotheek Groningen.

Content

Correspondentie betreffende het opstellen van het dienstweigermanifest van 1915 en de nasleep van de publicatie; adhesiebetuigingen en conceptteksten 1915-1916; circulaires over de Spaanse Burgeroorlog 1938.

Processing Information

Plaatsingslijst gemaakt door Bernard Mantel in 2001