Namen van de heeren geëligeerde raaden, edelen en ridderschappen, mitsgaders van de regenten der steeden des lands van Utrëcht [...].

  Books and Brochures
Language: Dutch
Physical Description: [38 p].
Published: [S.l.], [1771]

Call number

NEHA EHB 241/F/6(17)