Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen [...] vervattende drie antwoorden op de vraage : welke is de grond van Hollands koophandel, van zijnen aanwas en bloei? : welke oorzaaken en toevallen hebben dien tot heeden aan veranderingen en verval blootgesteld? [...]

  Books and Brochures
Other Author(s): Heuvel, H.H. van den
Language: Undetermined
Physical Description: II, 549 p.
Published: Haarlem : J. Bosch, 1775.

Call number

NEHA EHB Ned B/II/875