Buitenlandsche obligatiën : 1930-'31 : leeningsvoorwaarden der voornaamste na 1923 uitgegeven soorten.

  Books and Brochures
Language: Dutch
Published: Amsterdam, 1930-'31.
Note: Bijvoegsel behoorende bij het "Finantieel weekblad voor den fondsenhandel" van 4.7.'30 no. 3382 (34e jrg.), 3.7.'31 no. 3481 (35e jrg).

Call number

NEHA EHB TT/298