De steenkolencontingentering: een onderzoek naar de doelmatigheid van het Nederlandse economisch beleid in de jaren dertig.

  Books and Brochures
Author: Aa, Paul van der
Language: Dutch
Physical Description: 79 p.
Published: [Amsterdam : s.n.]1988.
Note: Doctoraal scriptie Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

Call number

NEHA EHB Br Ned/1988:26