Economie en techniek : rede uitgesproken bij gelegenheid van de aanvaarding van het hoogleraarsambt aan de Technische Hoogeschool te Delft op woensdag den 4en october 1916.

  Books and Brochures
Author: Aalberse, P.J.M
Language: Dutch
Physical Description: 36 p.
Published: Leiden, 1916.

Call number

NEHA EHB Br Ned/1916:52