Ontwerp van de vakgroepsreglementen van de verschillende vakgroepen. Centrale van Kapiteins en Officieren ter Koopvaardij (C.K.O.).

  Books and Brochures
Language: Undetermined
Physical Description: 11 p.
Published: Z.pl. en j.
IISH Classification: Bro N 1035 (Netherlands; social movements; trade union movement; trade unions; various, including Amsterdamse Politiebond, Bond van Ambtenaren bij Departementen, Bond van Christelijke kunstenaars, Bond voor Dienstplichtigen BVD, Landelijke Huisartsen Vereniging, Nederlandse Hoepelmakersbond, Nederlandse Organisatie van Welzijnswerkers NOW, Stichting Samenwerkende Leerlingraden Verplegenden en Verzorgenden, Vereniging van Dienstplichtige Militairen VVDM, Vereniging van Directeuren en Commiezen der Posterijen en Telegrafie, Vereniging van Letterkundigen, Zwarte Corps, Bedrijfsgroep Amsterdam, Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers)

Call number

IISG Bro N 1035/120