Jaygah-i zan-i Irani dar bist va panj sal-i akhir : dar ta'min-i sulh va huquq-i bashar,musharikat-i siyasi, bazar-i kar va istismar-i jinsiyati

  Books and Brochures
Other Author(s): Amin, Gulnaz
Other Congress(es): Kunfrans-i bunyad-i pazhuhish-hayi zanan-i Iran. 2005. Wiyan)
Language: Iranian
Physical Description: 170 p.
ISBN: 0970141378
Published: Cambridge, Mass. : Iranian Women s studies Foundattion (IWSF) 2005

Call number

IISG 2010/1892