Wenhua jianshe zai xing gao chao.

  Visual Documents
Designer: Lu Zhongjian
Li Xiaoqian
Collector: Landsberger, Stefan R
Period: 2007-2007
Physical Description: 87x39 cm.
Published: 2007 (S.l. :Guangxi renmin chubanshe,
Series: Shiqi da jingshen xuanchuan guatu ; 8.
Genres:
Note: 'Develop culture to realize another upsurge'.
Spirit of the 17th Party Congress Propaganda Posters, no. 8.
Subject Location: China

Call number

IISG BG E15/925