Gedenkwaerdige gesantschappen der Oost-Indische Maetschappy in't Vereenigde Nederland, aen de kaisaren van Japan: vervaetende wonderlijke voorvallen op de togt der Nederlandsche gesanten : beschryving van de dorpen, sterkten, steden, landschappen, tempels, gods-diensten, dragten ... vereeuwde en nieuwe oorlogs-daeden der Japanners: verçiert met een groot getal afbeeldsels in Japan geteikent: getrokken uit de geschriften en reis-aentekeningen derzelve gesanten.

  Books and Brochures
Author: Montanus, Arnoldus, 1625-1683
Other Organization(s): Oost-Indische Maetschappy in 't Vereenigde Nederland
Language: Dutch
Physical Description: 34 cm [6], 456 p ; titelgrav. en uitsl. reiskrt., plattegrond van Batavia en tal van grav binnen en buiten de tekst ;
Published: t'Amsterdam : by Jacob Meurs ., 1669.
Note: Voortitel: Gesantschappen aen de kaisaren van Iapan P.A. Tiele: Ned. bibliogr. van land- en volkenkunde, nr. 762.
Index.

Call number

KNAW AB E 4829 s