Dr. E. Brongersma bibliotheek : homoseksualiteit

  Books and Brochures
De collectie bevat circa 180 boekwerken, rapporten en reisgidsen.
1. Boekwerken
A
Aardweg, G.J.M. van den. Homofilie, neurose en dwangzelfbeklag. 1967
Alexanderson, Eva. De homosexuella i församlingen : Dags att ompröva ? 1973
Allen, C., et A. Berg. Les problèmes de l’homosexualité. 1962
Among men, among women : sociological and historical recognition of homosocial arrangements. Conference from ‘Gay-studies and Women’s studies’ University of Amsterdam. 1983
Arcangelo, Angelo d’. Handboek voor homosexuelen. Bewerkte Nederlandse editie. 1973
Arcangelo, Angelo d’. The homosexual handbook. 1969
Axgil, Axel, (en) Helmer Fogedgaard. Homofile Kampår : Bøsseliv gennem tiderne. 1985
B
Bach-Ignasse, Gérard. Homosexualité : la reconnaissance ? 1988
Banens, Maks. De homo-aversie : een analyse van de maatschappelijke onderdrukking van homoseksualiteit. 1981
Batselier, Steven de, et H. Laurence Ross. Les minorités homosexuelles : une approche comparative Allemagne, Pays-Bas, Etats-Unis. 1973
Baudry, André. La condition des homosexuels. 1982
Beemer, Th.C.J. De vraag van de homofiele medemens. 1967
Bell, Alan P., and Martin S. Weinberg. Homosexualities : a study of diversity among men and women. 1978
Berg, Charles, en A.M. Krich. Homosexualiteit, een subjectief en objectief onderzoek. Z.j. Berger, F. Homophilie en christelijke zede. (1965)
Bergler, Edmund. One thousand homosexuals. 1959
Bieber, Irving (et al.). Homosexuality : a psychoanalytic study of male homosexuals. 1962
Bleibtrau-Ehrenberg, Gisela. Tabu Homosexualität : Die Geschichte eines Vorurteils. 1978
Blüher, Hans. Die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft : Eine Theorie der menschlichen Staatsbildung nach Wesen und Wert. 1962
Boonstra, Jaap. Homoseksualiteit, aktiviteit en beweging : faktoren die een rol spelen bij het aktief worden van mensen op grond van homoseksuele gevoelens. 1985
Brautigam, W. Formen der Homosexualität : Erscheinungsweisen, Ursachen, Behandlung, Rechtsprechung. 1967
Bullinga, Marcel. Het leger maakt een man van je : homoseksualiteit, discipli- nering en seksueel geweld. 1984
C
Carpenter, Edward. Die homogene Liebe und deren Bedeutung in der freien Gesellschaft : oder, Die gleichgeschlechtliche Liebe. 1979. Oorspr. uitgave 1894
Carpenter, Edward. The intermediate sex : a study of some transitional types of men and women. 1912
Carpenter, Edward. Love’s coming of age : a series of papers on the relations of the sexes. 1911
Celli, Giorgio. L’omosessualità negli animali : l’omosessualità come ‘strumento naturale’ di dufesa contro la sovroppopolazione. 1972
Churchill, Wainwright. Homosexual behaviour among males : a cross-cultural and cross-species investigation. 1968.
Curelle, Walter. Terzo sesso : aspetti storici e psicologici de “vizio contro natura”. Poker d’assi. 1967
Cutler, Marvin (ed.). Homosexuals today : a handbook of organisations and publications. 1956
D
Dallayrac, Dominique. Dossier homosexualité. 1968
Daniel, Marc, et André Baudry. Les homosexuels. 1973
Dantzig, A. van. Homoseksualiteit bij de man. 1969
Denneny, Michael. Lovers : een mannenliefde. 1981
Dieckmann, Bernhard, und François Pescatore (Hrsg.). Drei milliarden Perverse. 1980
Dijkshoek, D.O. Homosexualiteit bijbel en maatschappij. 1949
Doucé, J. (ed.). Couples homosexuels et lesbiens : juridique et quotidien. 1987
E
E Emde Boas, C. van. De sociogenese van de vitale afkeer tegen de homoseksualiteit. 1951
En hij is mens geworden : reflecties op theologie en homosexualiteit. 1989
F
Fascisme en homoseksualiteit. Redactie : Ronald Kolpa, Harry Oosterhuis (et al.). 1985
Feen, Robert-Jan van der, en Geert Sanders. Homoseksuele jongeren en hun ouders. 1980
Freund, Kurt. Die Homosexualität beim Mann. 1963
G
Gide, André. Corydon. 1977
Giese, Hans. Der homosexuelle Mann in der Welt. 1953
Goot, Yko van der, en Dinand de Vries (red.). Homosexualiteit en theologie. 1988
Groenewegen, H.Y. Het donkere vraagstuk der sexuele ethiek. 1923
Groot, Bert de. Gewoon wordt je leven nooit : Amsterdamse mannen over hun leven en relaties met andere mannen. 1987
Guérin, Daniel. La répression de l’homosexualité en France. 1957
Guérin, Daniel. La répression de l’homosexualité et de la prostitution en Angleterre. 1957
Gijs, Luk, Cor Proosdij en Cees Straver. Homoseksuele mannen in het huwelijk. 1989
H
Hafkamp, Hans, en Maurice van Lieshout (samenst.). Leeslijst : boeken over mannen en homoseksualiteit. Derde druk. 1986
Hafkamp, Hans, en Maurice van Lieshout (red.). Pijlen van naamloze liefde : pioniers van de homo-emancipatie. 1988
Hart, Jack (ed.). My first time : gay men describe their first same-sex experience. 1995 Hauser, Richard. La societé d’en face. 1965
Heger, Heinz. De mannen met de roze driehoek. 1982
Henry, George W. Sex variants : a study of homosexual patterns. 1948
Hentig, Hans von. Die Kriminalität des homophilen Mannes. 1960
Hetzelfde maar anders : informatie over homofilie. 1972
Hirschfeld, Magnus. Die Homosexualität des Mannes und des Weibes. 1914
Hohmann, Joachim S. (Hrsg.). Keine Zeit fur güte Freunde : Homosexuelle in Deutschland 1933-1969. Ein Lese- und Bilderbuch. 1982
Homojaarboek 1 : artikelen over emancipatie en homoseksualiteit. 1981
Homojaarboek 2 : artikelen over emancipatie en homoseksualiteit. 1983
Homojaarboek 3 : artikelen over emancipatie en homoseksualiteit. 1985
Homosexualität oder Politik mit dem Paragraph 175. 1967
Homosexualiteit. Nederlands Gesprek Centrum. Brochure. 1965
Homosexualiteit. Psychiatrisch Juridisch Gezelschap. Brochure. 1971
Homosexuality and citizenship in Florida : a report of the Florida Legislative Investigation Committee. 1964
De homosexuele naaste. Door A.L. Janse de Jonge, M. Zeegers (et al.). 1961
Der homosexuelle Nächste : ein Symposion, mit Hermanus Bianchi (et al.). 1963
Homosexuella och samhället : Betänkande av utredningen om homosexuellas situation in samhället. 1984
Hoop, J.H. van der. Homosexualiteit. 1939
Humbert, Pierre. Homosexualité et psychopathies : étude clinique. 1935
I-J
IGA pink book 1985 : a global view of lesbian and gay oppression and liberation. 1985
Italiaander, Rolf (Hrsg.). Weder Krankheit noch Verbrechen : Plädoyer für eine Minderheit. 1969
Jammot, Armand (red.). Les homosexuels aux dossiers de l’écran. 1975
K
Klimmer, Rudolf. Die Homosexualität : als biologisch-soziologische Zeitfrage. Dritte erweiterte und verbesserte Auflage. 1965
Koenders, Pieter. Homoseksualiteit in bezet Nederland : verzwegen hoofdstuk. 1984.
Koolhaas, Marnix, en Jacqueline Maris. Van sodomieten, neuroten en andere flikkers : over de ‘genezing’ van homofielen. 1992
L
Lauritsen, John, and David Thorstadt. The early homosexcual rights movement (1864-1935). 1974
Leonetti, Paul-Francois. “Je suis un homo… comme ils disent”. 1978
Leslie, Robert. Casebook : homophile. 1966
Lieshout, Maurice van (samenst.). Ontmaskering van de homo-identiteit. 1984
M
MacNeill, John J. The church and the homosexual. 1976
Maroey, Robert Van. Zij kregen niet eens een nummer. 1969
Marshall, George. Advanced guide to cruising. 1965
Masters, William H., en Virginia E. Johnson. Homoseksualiteit. 1980
Membrecht, Steven. In verband met homosexualiteit : essay. 1969
Müller, Henk. Homo in de heer. 1994
Musaph, H. On homosexuality. 1960
N-O
Nelemans, W. Leeftijd, duur en wijze van bewustwording van de homofiele gerichtheid. 1977
Ollendorff, Robert. The juvenile homosexual experience and its effect on adult sexuality. 1966
Onder mannen onder vrouwen : studies van homosociale emancipatie. 1984
P
Pastorale cahiers : Homosexualiteit. Uitg. door het Landelijk Centrum voor Katholieke Actie en het Nederlands Pastoraal Instituut. Eerste druk. 1961.
Pastorale cahiers : Homosexualitiet. Uitg. door het Landelijk Centrum voor Katholieke Actie i.s.m. de Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid. Vierde herziene druk. 1964
Pastorale zorg voor homofielen. Uitg. door het Landelijk Centrum voor Katholieke Actie i.s.m. het Nationaal Protestants Centrum voor de Geestelijke Volkgezondheid. 1968
Pietropinto, Anthony, en Jacqueline Simenauer. Gonada : onthullingen over manlijke seksualiteit. 1979
Powers, R.T. First time homosexuals. 1969
R
Rector, Frank. Homo Holocaust : de uitroeiing van de homoseksuelen door de nazi’s. 1981
Rees, Tudor, and Harley V. Usill (ed.). They stand apart : a critical survey of the problems of homosexuality. 1955
Righton, Peter (ed.). Counseling homosexuals : a study of personal needs and public attitudes. 1973
Ruitenbeek, Hendrik M. The problem of homosexuality in modern society. 1963
S
Sanders, Geert. Het gewone en het bijzondere van de homoseksuele leefsituatie. 1977
Sanders, J. Homosexuelle Zwillinge. 1934
Sarotte, Georges-Michel. Like a brother like a lover : male homosexuality in the American novel and theatre from Herman Melville to James Badwin. 1978
Schlegel, Willhart S. (Hrsg.). Das grosse Tabu : Zeugnisse und Dokumente zum Problem der Homosexualität. 1967
Schoeps, Hans-Joachim. Überlegungen zum Problem der Homosexualität. 1963
Schofield, Michael. Sociologische aspecten van de homoseksualiteit. 1970
Schumann, Hans-Joachim von. Homosexualität und Selbstmord : Ätiologische und psychotherapeutische Betrachtungen. 1965
Sengers, W.J. Gewoon hetzelfde ? Een visie op vragen rond de homofilie. 1968
Sengers, W.J. Homoseksualiteit als klacht : een psychiatrische studie. 1969
Siegfried, Claus-Ferdinand. Gesellschaft und Homosexualität. Circa 1980
Silverstein, Charles. Man to man : gay couples in America. 1981
Silverstein, Charles, and Edmund White. The joy of gay sex : an intimate guide for gay men to the pleasures of a gay lifestyle. 1978
Simons, R.D.G.Ph. Homofilie : haar maatschappelijke en sociaal-medische betekenis en het vóórkomen van geslachtsziekten bij homofielen. 1965
Spijker, Herman van de. Die gleichgeschlechtlige Zuneigung. 1968
Stambolian, George (ed.) Male fantasies, gay realities : interviews with ten men. 1984
Steenderen, Bert van. Homo worden, homo zijn : een kwalitatief onderzoek naar de verwerving, vormgeving en betekenisgeving van een homoseksuele identiteit bij 14 adolescente jongens. 1985
Stekel, Wilhelm. Onanisme et homosexualité : la parapathie homosexuelle. 1951
Stokvis, Benno J. Homosexualiteit en strafrecht. Circa 1936
T
Terpstra, Ko. Open brief aan hen die anders zijn dan anderen : in dankbare herinnering aan onze overleden vriend Charley van Heezen. 1954
Tolsma, F.J. Homosexualiteit en homoerotiek. 1948
Tolsma, F.J. Homosexualiteit en homoerotiek. Herz. druk. 1963
Tripp, C.A. The homosexual matrix. 1976
Tyler, Parker. Screening the sexes : homosexuality in the movies. 1972
V
Vanggaard, Thorkil. Phallós. 1969
Venema, Adriaan. Homoseksualiteit in de Nederlandse literatuur. 1972
Het vraagstuk der homosexualiteit : beschouwingen, samengevoegd vanwege de R.K. Artsenvereeniging naar aanleidng van het Congres 1939 te Nijmegen. Door J.A.J. Barnhoorn, W.P.J. Pompe (et al.). 1941
W
Waaldijk, Kees. ‘Handelingen welke de indruk wekken van tederheden zoals die tussen geliefden plegen te worden gewisseld’ : over de woorden die de rechter gebruikt om homoseksualiteit aan te duiden. 1981
Weinberg, George. Society and the healthy homosexual. 1973
West, D.J. Homoseksualiteit. 1961
West, D.J. Homosexuality re-examined. 1977
West, D.J. The other man. 1955
Westwoord, Gordon. A minority : a report on the life of the male homosexual in Great Britain. 1960
Wildeblood, Peter. Against the law. 1957
The Wolfenden report : report of the Committee on homosexual offenses and prostitution. 1963
2. Nota's en rapporten
Advies over de wettelijke bestrijding van discriminatie wegens homofilie. Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 1981
Bergmans, Albert. Homosexualiteit en strafrecht : een vergelijkende studie. 1970
Bussink, Ben. Homoseksueel zijn : een sociologische beschouwing over de ontwikkeling van een homoseksueel zelfbeeld. 1979
Groot, Bert de. Homoseksuelen en kinderen krijgen. 1982
Homofilie : informatie, onderzoek en herwaardering. 1970
Homosexualiteit en geschiedenis. Deel I en II.
Groniek, Gronings Historisch tijdschrift. 1980-1982
Homosexuality which homosexuality ? International Scientific Conference Gay and Lesbian Studies. Amsterdam, Free University. 1987. Teksten van het Congres in 5 delen : 1. History Volume I 2. History Volume II 3. Literature and Arts 4. Social Sciences 5. Supplements
Koenders, Pieter. Het Homomonument. 1987
Koning, P.P.J. de. Een kwalitatieve analyse van de levensgeschiedenis van een aantal homoseksuelen. 2 delen. Rapport en Bijlage. 1967-1968
Koning, P.P.J. de, en Th.A.H.M.
Blom-van Rens. Een kwalitatieve analyse van de keuze van een homoseksuaal gedragspatroon door een aantal minderjarige jongens. 1969
Lauritsen, John. Religious roots of the taboo on homosexuality. 1974
Meilof-Oonk, S. Meningen over homosexualiteit : een onderzoek naar beeldvorming en attituden bij de meerderjarige Nederlandse bevolking. 2 delen. 1969
Moerings, Martin. Homofiele jongeren in relatie tot hun omgeving. 1970
Olivari, Gino. Omosessualità. 1959
Les Pederastes. Le Crapouillot. 1970
Sanders, G.J.E.M. De zelf-beleving als uitdagings-situatie : een kwalitatieve analyse van de levensloop van een aantal personen die zichzelf als homofiel beschouwen. 1968
Tamboer, Kees. Justitiedossier : zwartboek over de houding van de Nederlandse overheid tegenover homoseksualiteit en het COC. Dialoogreeks 1. 1972
Vogel, Casper. Huwelijk en homofilie : een eerste verkenning van een vergeten probleem. Dialoog Reeks. 1973
Wagner, Thomas. Neue Perspektiven in der Homophilenpastoral : Theologische Freiarbeit bei Prof P. Ludwig Bertsch S.J. (1978 ?)
3. Homo reisgidsen
Best guide for gay men : Amsterdam & The Benelux. 1990
Best guide for gay men : Great Britain. 1987
Best guide for gay men : The North Pacific & Orient. 1992
Binky’s adressengids voor homofielen. Circa 1970
Euroguide 1981 : international guide for gay men & women. 1981
Gay German guide 1983
Gay guide : Homoführer 1981
Guild guide : USA & International. 1972
Holland guide 1981 : Man to man. 1981
Homo Reiseführer fur Ihren Erlebnisurlaub : Ausgabe 1978.
Hunter, John Francis. The gay insider : a Hunter’s guide to New York. 1971
Incognito guide 1974
De Regenbooggids : Nederland en Vlaanderen. Edities 1996 en 1997
Revolt gay guide 1980
Revolt international gay guide 1974
Spartacus international gay guide. Edities 1973, 1980, 1981 t/m 1985 en 1990/1991.
Visitors guide to gay London. 1979