Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA)

  Visual Documents
Subject(s):
Box BG H12/387
EAS: Japan
Period: 1802-1863
  • Foto's van verzameling Japanse houtsneden (NEHA coll. no. 477)
Box BG H12/463
  • Diverse prenten van woelingen uit de Patriottentijd, ca. 1784-1794 oa. door J. Buys en C. Brouwer (142x). oa. uit Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden