Liang xiao.

  Visual Documents
Painter: Liu Yuyi
Period: 1975-1999
Physical Description: 59x100 cm.
Genres:
Note: 'A fine night.'.
Subject Person: Mao Tse-Tung
Liu Shaoqi
Guo Moruo
Zhou Enlai
Zhu De
Song Qingling
Liu Bocheng
Deng Xiaoping
Peng Dehuai
Ding Ling
Mei Lanfang
Pa Chin
Subject: Group portrait
Subject Location: China

Call number

IISG BG E16/55